တိမ်ဖြူပန်းနှင့်မဂ်လမ်းနှင့်ဗုဒ္ဓ

10/14/22

စာအုပ်အမည်                -    တိမ်ဖြူပန်းနှင့်မဂ်လမ်းနှင့်ဗုဒ္

စာရေးသူအမည်            -    သစ်နက်ဟန်

ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်        -    ၂၀၂၂