ညီ

10/06/21

                                                                        

                                                                                

ညီ

စာရေးသူအမည် - ဆုခြည်ကို

ထုတ်ဝေသူ        - ပန်းဆက်လမ်းစာအုပ်တိုက်

ထုတ်ဝေခုနှစ်     - ၂၀၂၁