သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးသည် အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်(ရန်ကုန်)သို့လာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း။

11/01/22

    ၂၀-၅-၂၀၂၂ တွင်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးသည် အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်(ရန်ကုန်)ရှိဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး စာကြည့်တိုက်အတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။


DSC06685.jpg

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးမှဝန်ထမ်းများအား အမှာစကားပြောကြားခြင်း။


DSC06733.jpg

Multi-Media Room အတွင်း Data Base များနှင့် ပတ်သက်၍ ကြည့်ရှုစ်ဆေးခြင်း။


DSC06724.jpg

Book Shelf Room အတွင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း။