ရည်ရွယ်ချက်

04/02/20

၁။ ပြည်တွင်းပြည်ပထုတ် ပုံနှိပ်စာ၊ လက်ရေးစာစုအားလုံး၊ ပြည်ပထုတ်မြန်မာနိုင်ငအကြောင်းဆိုင်ရာစာစုများကို 

    ပြည့်စုံအောင်စုဆောင်း၍ အမျိုးသားစာပေတစ်ရပ်အနေဖြင့် ထိန်းသိမ်းရန်

၂။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မြန်မာ့ရှေးဟောင်းစာပေများကို စုဆောင်း၍ သုတေသီများနှင့် ပြည့်သူလူထုက ရည်ညွှန်း

    ကိုးကား အသုံးပြုနိုင်စေရန်

၃။ အရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာစာစုများကို စုဆောင်းဖြန့်ဝေပေးရန်

၄။ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစာကြည့်တိုက်စနစ်ကို ဦးစီးဦးဆောင်ပြုရန်