ဆက်သွယ်ရန်

03/21/20

အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (ရန်ကုန်)

ဒေါ်ရီရီထွေး

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် (ရန်ကုန်)

Email: yeehtwe6@gmail.com

Tel: +95 1 8377352 (General Information)

        +95 1 8377351 (Director)

အမှတ် ၆၀၄/၆၀၈၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်  


NL Merchant 5.jpg