စာဖြန့်လုပ်ငန်း

04/06/20

စာကြည့်တိုက်အသုံးပြုသူများအတွက် လိုအပ်သော အထောက်အထားမှတ်တမ်းတို့ကို အွန်လိုင်းကက်တလောက် (Online Public Access Catalogue) ကိုအသုံးပြု၍အချိန်တိုအတွင်း လျင်မြန်လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်(ရန်ကုန်)၏ Website www.nlm.gov.mm သို့ ဝင်ရောက်၍လည်း စာကြည့်တိုက်ပိုင်စာစုများကို ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။