စာဖတ်ခန်းစည်းမျဉ်းများ

09/03/20

စာကြည့်တိုက်အသုံးပြုသူများလိုက်နာရန်စည်းမျဉ်းများ

(၁) မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားစာကြည့်တိုက်သည်  စာကြည့်တိုက်အသုံးပြုသူများအတွက်   ငြိမ်းချမ်းစွာ  ပညာဗဟု  

     သုတ ရှာမှီးရာဌာန အဖြစ်   ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်နှင့်အညီ  စာကြည့်တိုက်အသုံးပြုသူများ   အနေဖြင့်

     စာကြည့်တိုက်မှ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကို လေးစားလိုက်နာကြရပါမည်။

(၂) စာကြည့်တိုက်ဝန်ထမ်းများနှင့် မိမိကဲ့သို့အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်အသုံးပြုသူများကို လေးစားစွာဆက်ဆံပါ။

(၃) မိမိကျန်းမာရေးနှင့် သင့်လျော်သည့်  သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော အဝတ်အစားကို  ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် စာကြည့်တိုက်

      နှင့်စာဖတ်သူများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကို ကူညီပါ။ 

(၄) စာဖတ်ခန်းထဲသို့ မည်သည့်အစားအစာမျှ ယူဆောင်ခြင်းမပြုရပါ။

(၅) စာကြည့်တိုက်ပရဝုဏ်အတွင်းသို့   ကွမ်းယာ၊  ဆေးလိပ်နှင့်  မူးယစ်စေတတ်သော  အစားအစာ၊ ဆေးဝါးများ 

      ယူဆောင်လာခြင်းမပြုရပါ။

(၆) တာဝန်ရှိသူမှအပ စာကြည့်တိုက်အတွင်းသို့  အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောပစ္စည်းများ (ဓားစသည့် လက်နက်များ)

     ယူဆောင်လာခြင်းမပြုရ။

(၇) အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကို စာကြည့်တိုက်အတွင်းခေါ်ဆောင်လာခြင်းမပြုရပါ။

(၈) ငွေကြေးနှင့် အရေးကြီးသော   စာရွက်စာတမ်းများမှအပ  မိမိယူဆောင်လာသော ပစ္စည်းများကို Locker တွင် 

      ထားရှိရမည်။ စာကြည့်တိုက်အသုံးပြုသူများနှင့်  စာကြည့်တိုက်ပိုင်ပစ္စည်းများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်

      စာကြည့်တိုက်၏ ပင်မအဝင်တံခါးတွင် တာဝန်ရှိစာကြည့်တိုက်ဝန်ထမ်းမှ  တာဝန်အရရှာဖွေခြင်းကို ကြည်ဖြူ

      စွာလက်ခံပါ။

(၉) စာကြည့်တိုက်အတွင်း  စီးပွားရေးအရ  ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း၊ ရုပ်ရှင်/ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းတို့ကို  စာကြည့်တိုက်

      အကြီးအကဲ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ ပြုလုပ်ရမည်။

(၁၀) စာကြည့်တိုက်အတွင်း   ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်းကို  စာကြည့်တိုက်အကြီးအကဲ   (သို့မဟုတ်)  သက်ဆိုင်ရာ 

        စာကြည့်တိုက်တာဝန်ခံ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ ပြုလုပ်ရမည်။

(၁၁) စာကြည့်တိုက်အသုံးပြုသူ (user) များကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း၊ ရုပ်ရှင်/ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း မပြုလုပ်ရ။

(၁၂) ရုန့်ရင်း ကြမ်းတမ်းသောစကားများ  ပြောကြားခြင်းနှင့် အပြုအမူများကို စာကြည့်တိုက်ပရဝုဏ်အတွင်း ပြု

       လုပ်ရ။